De ce Noi

Compania noastr? continu? cu succes s?-?i realizeze poten?ialul, cre?te intensiv – în primul rînd prin Calitate!

Lider pe piata serviciilor de coasere a articolelor de marochin?rie, compania italian? Studio Line a fost creat? în anul 2004 în or. Chi?in?u, Republica Moldova, reunind o echip? de profesioni?ti în domeniile industriei u?oare, managementului, rela?iilor cu clien?ii si marketingului.

Compania Studio Line are ca domeniu de activitate producerea în serie a articolelor din piele ?i anume: po?ete de dama, valize, portomoneie, portchei, huse pentru agende precum ?i a servietelor b?rb?te?ti.

Misiunea noastr?

Misiunea noastr? – s? fim lideri în acordarea serviciilor de coasere de performan??, bazate pe cele mai frumoase tradi?ii ?i cele mai moderne tehnologii, având drept scop de a cre?te competitivitatea ?i a îmbun?t??i calitatea servicilor oferite.

 Viziunea

Noi cre?m servicii cu renume mondial, care de?in calificativul de lider în sectorul coaserii din Moldova. Perfec?ionînd continuu toate domeniile activit??ii noastre, noi ?inem s? asigur?m un nivel maximal al confortului pentru clien?ii no?tri.

 Valorile noastre:

-Atitudinea noastr? pozitiv?
Suntem deschi?i pentru fiecare client care necesit? servicii de coasere de performan??. Apreciem mult ?i stim?m fiecare client. Clien?ii no?tri sunt cea mai mare valoare.

-Profesionalismul nostru
Profesionalismul personalului , este un obiectiv prioritar atît în activita?ile de recrutare ?i selectare a candida?ilor, cît ?i pentru programele permanente de educa?ie profesional?. Noi asigur?m perfec?ionare continu? a colaboratorilor no?tri. Facem tot posibilul ca fiecare lucr?tor s? fie maximal cointeresat în prosperarea companiei ?i s? g?seasca în aceasta posibilit??i pentru realizarea sa profesional? ?i personal?, s? fie încrezut în viitorul s?u ?i s? fie protejat social.

-Eficacitatea noastr?
În activitatea noastr? tindem spre o realizare optimal? a scopurilor ?i sarcinilor stabilite, în termenii ?i resursele cerute, cu respectarea standartelor de calitate.

-Cre?terea noastr? profesional?
Suntem con?tien?i c? baza succesului de lung? durat? este perfec?ionarea noastr? ?i dezvoltarea continu?. De aceea noi tindem s? impliment?m cele mai moderne servicii si tehnologii ?i s? ridic?m continuu nivelul de deservire al clien?ilor no?tri.

-Disponibilitatea noastr?
Pre?uim mult reputa?ia companiei noastre, de aceea suntem deschi?i pentru orice colaborare efectiv? de parteneriat, la fel ca ?i pentru o concuren?? onest?.

Pe parcursul activit??ii sale compania a avut o dezvoltare stabil? – deschiderea noilor locuri de munc? , m?rirea volumelor de vînz?ri, l?rgirea asortimentului de produse.
În 6 ani de lucrul perseverent ?i creativ , compania merit? încrederea clien?ilor ?i reputa?ia bun? de furnizor sigur de produse calitative. Aceast? reputa?ie este men?inut? de competen?a personalului, managerilor companiei, calitatea superioar? a produselor ?i pre?urile accesibile.

 

Cu noi economisiti timpul !!!

Pentru vizitele de afaceri, planificarea producerii, sau oricare alta deplasare cu scop de lucru aveti nevoie de doar:

 

2 ore de zbor Milano - Chisinau

2.5 ore de zbor Paris – Chisinau

2 ore de zbor Frankfurt - Chisinau

2.5 ore de zbor Moscova – Chisinau

Cu respect Studio Line!