Despre Noi

Articole de marochinarie 

Alegerea va apartine: posete, serviete, valize, centuri, portmoneie, portchei, huse pentru agende ?i alte articole din piele, servicii individuale de design, accesorii la comanda...

Orice ati alege... puteti comanda la Studio Line, unde serviciile de coasere depasesc limitele traditionale.

Studio Line este un nume sinonim cu seriozitatea, profesionalismul si grija fata de client. Aici g?si?i flexibilitate, eficien??, calitate, profesionalism, creativitate ?i inova?ie. Acestea sunt valorile noastre, care au ?i f?cut ca compania noastr? s? devin? una din cele mai mari ?i mai cunoscute din Moldova.

Studio Line este o companie în continu? dezvoltare, care caut? în permanen?? s? vin? în întîmpinare clien?ilor s?i. Aproape 6 ani de activitate este cea mai important? dovad? a vitalit??ii companiei aflat? în permanent? dezvoltare ?i care ocup? pozi?ii stabile pe pia??.

Întreprinderea dispune de spa?ii special amenajate pentru recep?ionarea, depozitarea, prelucrarea ?i expedierea marfurilor. Compania este dotat? cu utilaje profesionale ?i cele mai noi tehnologii care permit croirea, prepararea, asamblarea ?i coaserea articolelor pîna la cel mai mare grad de dificultate. Creativitatea, originalitatea ?i aten?ia acordat? asupra fiec?rui detaliu ne permit s? facem lucruri deosebite pentru clien?ii no?tri. Compania vine acum în întâmpinarea necesit??ilor moderne, oferind servicii la standarde europene, prestate de personal competent.

Calit??ile profesionale ale angaja?ilor no?tri v? asigur? servicii de calitate!

Oferta noastra este format? din peste 2 mii de modele de articole din piele ?i alte accesorii. Toate aceste produse sunt realizate din piele natural? sau alte materiale la cererea clientului. Design-ul deosebit ?i calitatea articolelor noastre sunt asigurate de speciali?ti tineri foarte talenta?i, ce aduc marochin?riei Studio Line elegan??, distinc?ie, originalitate ?i mai ales calitate.

Anume calitatea înalt? a serviciilor ?i a deservirii constituie principiul de baz? a companiei.

MISIUNEA companiei determin? principiile esen?iale de lucru:

  • responsabilitate ?i sinceritate;

  • predispozi?ia pentru colabor?ri profitabile ?i de lung? durat? cu clien?ii;

  • respectarea eticii de afaceri;

  • deservirea complex? ?i de calitate a clien?ilor;

  • implimentarea intensiv? a noilor tehnologii;

  • dezvoltarea noilor canale de desfacere;

  • crearea unui sistem de instruire ?i calificare a angaja?ilor.

Scopul companiei: este de a fundamenta reputa?ia unei companii sigure, solide ?i cu o dezvoltare dinamic?.